Psykologi, psykoterapeutti Anna Lepistö
Psykodynaamista psykoterapiaa
Kerro lisää

Psykodynaaminen psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutuksellista, systemaattista ja tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on psyykkisen kärsimyksen ja mielenterveyden pulmien lievittyminen tai poistaminen ja psyykkisen toimintakyvyn sekä työ- ja opiskelukyvyn palauttamisen, säilyttämisen ja vahvistumisen tukeminen.

Psykoterapian vaikuttavuudesta on vahvaa tutkimuksellista näyttöä eri-ikäisten psyykkisten ongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Psykodynaaminen eli psykoanalyyttinen psykoterapia perustuu Sigmund Freudin kehittämään ja sen jälkeen vuosikymmenten aikana laajan teoreetikoiden ja kliinikoiden joukon muokkaamaan ja edelleen jatkuvasti kehittyvään teoriapohjaan ihmismielen rakentumisesta ja sen psykologisesta hoitamisesta.

Kiteytettynä psykodynaaminen psykoterapia on omaan sisäiseen maailmaan, ajatuksiin, mielikuviin, tunteisiin, tunnelmiin ja kehollisiin reaktioihin tutustumista, jossa tavoitteena on itseymmärryksen lisääntyminen ja mielensisäisen tiedonkulun esteiden vähentyminen ja sitä kautta yksilön psyykkisen hyvinvoinnin kohentuminen ja oireiden lievittyminen.

Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen suhde, joka perustuu luottamukseen ja jossa työskennellään niin tiedollisella kuin kokemuksellisellakin tasolla. Ihmisen mieli, yksilön kokemus itsestä sekä kyky säädellä tunteita ovat kehittyneet vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja luonnollista on, että myös muutokset tässä vaativat vuorovaikutuksellisen prosessin. Psykoterapeutti on psykoterapiassa käyvän matkakumppanina itseen tutustumisen matkalla.

Minä

Olen työskennellyt vuodesta 2003 lähtien aiemmin mm. lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikkatyössä, perheneuvolassa sekä korkeakouluopiskelijoiden parissa (YTHS). Psykoterapian yksityisvastaanotollani työskentelen nuorten aikuisten ja aikuisten sekä myös kouluikäisten lasten ja nuorten kanssa. Teen myös lasten ja nuorten psykoterapioihin liittyviä vanhempainohjauksia. Lisäksi tarjoan yksilötyönohjausta psykoterapeuteille ja muille terveydenhuolto-, opetus- ja sosiaalialalla työskenteleville.

  • Psykologian maisteri, PsM, Psykologi
  • Psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti, nuorisopsykoterapeutti
  • Nuorten psykodynaamisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti (VET)
  • Valvira ja Kela-pätevyydet, Kelan kuntoutuspsykoterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja
  • Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus
  • Mind-Body Bridging-terapiamenetelmäkoulutus / Board Certified MBB-therapist
  • DDP-terapia perus- ja jatkokurssi 1
  • Lisäksi mm.lyhyempiä traumaterapiaan ja mentalisaatioteoriaan pohjautuvia koulutuksia

Yhteystiedot

Vapaita aikoja työnohjaukseen.