Psykologi, psykoterapeutti Anna Lepistö
Psykodynaamista psykoterapiaa
Kerro lisää

Psykodynaaminen psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutuksellista, systemaattista ja tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on psyykkisen kärsimyksen ja mielenterveyden pulmien lievittyminen tai poistaminen ja psyykkisen toimintakyvyn sekä työ- ja opiskelukyvyn palauttamisen, säilyttämisen ja vahvistumisen tukeminen.

Psykoterapian vaikuttavuudesta on vahvaa tutkimuksellista näyttöä eri-ikäisten psyykkisten ongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Psykodynaaminen eli psykoanalyyttinen psykoterapia perustuu Sigmund Freudin kehittämään ja sen jälkeen vuosikymmenten aikana laajan teoreetikoiden ja kliinikoiden joukon muokkaamaan ja edelleen jatkuvasti kehittyvään teoriapohjaan ihmismielen rakentumisesta ja sen psykologisesta hoitamisesta.

Kiteytettynä psykodynaaminen psykoterapia on omaan sisäiseen maailmaan, ajatuksiin, mielikuviin, tunteisiin, tunnelmiin ja kehollisiin reaktioihin tutustumista, jossa tavoitteena on itseymmärryksen lisääntyminen ja mielensisäisen tiedonkulun esteiden vähentyminen ja sitä kautta yksilön psyykkisen hyvinvoinnin kohentuminen ja oireiden lievittyminen.

Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen suhde, joka perustuu luottamukseen ja jossa työskennellään niin tiedollisella kuin kokemuksellisellakin tasolla. Ihmisen mieli, yksilön kokemus itsestä sekä kyky säädellä tunteita ovat kehittyneet vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja luonnollista on, että myös muutokset tässä vaativat vuorovaikutuksellisen prosessin. Psykoterapeutti on psykoterapiassa käyvän matkakumppanina itseen tutustumisen matkalla.

Olen aloittanut keväällä 2023 syventymisen tunnefokusoituun psykodynaamiseen lyhytpsykoterapiatyöskentelyyn (TFPP) ja tarjoan myös 10-20 kerran lyhytpsykoterapiajaksoja. TFPP:n työskentelyotteesta voit lukea esimerkiksi Lääkäri-lehden artikkelista 4/2023.

Minä

Olen työskennellyt vuodesta 2003 lähtien aiemmin mm. lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikkatyössä, perheneuvolassa sekä korkeakouluopiskelijoiden parissa (YTHS).

Psykoterapian yksityisvastaanotollani työskentelen nuorten aikuisten ja aikuisten sekä myös kouluikäisten lasten ja nuorten kanssa. Teen sekä pitkiä että lyhyempiä psykoterapiajaksoja. Lisäksi tarjoan myös lasten ja nuorten psykoterapioihin liittyvää vanhempainohjausta.

Lisäksi tarjoan yksilö- ja ryhmätyönohjausta psykoterapeuteille, psykologeille ja muille terveydenhuolto-, opetus- ja sosiaalialalla työskenteleville.

  • Psykologian maisteri, PsM, Psykologi
  • Psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti, nuorisopsykoterapeutti
  • Nuorten psykodynaamisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti (VET)
  • Tunnefokusoidun psykodynaamisen lyhytpsykoterapian (TFPP) koulutuksessa v. 2023-2024
  • Valvira ja Kela-pätevyydet, Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja
  • Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus
  • Mind-Body Bridging-terapiamenetelmäkoulutus / Board Certified MBB-therapist
  • Anna Freud Centren mentalisaatioteoriaan perustuvat menetelmäkoulutukset: MBT-basic training (mentalisaatioterapia-peruskurssi), MBT-F (mentalisaatioperustainen perheterapia)
  • DDP-terapia perus- ja jatkokurssi 1
  • Lisäksi mm.lyhyempiä traumaterapiaan pohjautuvia koulutuksia

Yhteystiedot

Vapaita aikoja työnohjaukseen